Functies van prikklokken

Wanneer u een prikklok voor tijdregistratie aankoopt, wat kan u daar allemaal mee doen? Geavanceerde prikklokken of tijdregistratiesystemen met bijhorende functies is immers al een aardige investering. U krijgt er dan ook heel wat voor in de plaats. We geven hier een overzicht van wat U allemaal van een tijdregistratiesysteem kan verwachten.

Vooreerst mag je verwachten van de leverancier dat deze alles aanlevert en installeert. Dit is de plaatsing van de prikkloken, en tevens de levering van de badges. Na de correcte plaatsing kan U in realtime volgen wie zich in het gebouw bevindt, wanneer personen toekomen en vertrekken, en hoeveel uren ze gepresteerd hebben. Op deze manier kan U ook meteen merken wie bijvoorbeeld systematisch te laat komt of te weinig presteert.

Moderne prikklokken kunnen tegenwoordig ook dienst doen als toegangscontrole. Dit wil zeggen dat U bepaalde ruimten in uw bedrijf extra kan laten beveiligen met een toegangscontrolesysteem. Toegangscontrolesystemen kunnen bijvoorbeeld interessant zijn voor bedrijven die met dure grondstoffen of producten werken.

Met hedendaagse prikklokken kan U ook een uitgebreid gamma aan rapportage genereren. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld administratieve taken, zoals loonberekening of verlofplanning. Op deze manier is de kans op het maken van fouten veel kleiner. Dit kan bijvoorbeeld ook het ontstaan van twistpunten en discussies tussen werknemer en werkgever op bepaalde punten vermijden.