Geometrische prikklokken

Naast biometrische prikklokken maken vele bedrijven tegenwoordig ook gebruik van de zogenaamde geometrische prikklokken of geometrische toegangscontrole. In tegenstelling tot het herkennen van de fysieke kenmerken van de vingerafdruk wordt bij de geometrische prikklok of geometrische tijdregistratie de hele hand gescand. Er wordt bij dit principe met andere woorden gebruik gemaakt van geometrie en de geometrische kenmerken van een persoon. Men meet hierbij de afstand tussen bepaalde punten van de hand, waarbij men vervolgens toegang verleent als de afstand tussen de bepaalde punten overeenkomt met wat initïeel in het geometrische tijdregistratiesysteem werd opgeslagen. Geometrische toegangssystemen maken met andere woorden gebruik van meetkunde, in tegenstelling tot de biometrische toegangssystemen.

Net als de biometrische prikklokken hebben ook de geometrische prikklokken het grote voordeel van de veiligheid. Het scannen van de hand via geometrische toegang is zeer persoonlijk en uniek en verhoogt daarmee de veiligheid en de betrouwbaarheid van de bezoekers in uw gebouwen.

Ander voordeel is dat u geen badges hoeft aan te maken of te bestellen, wat u een hele investering uitspaart, zeker wanneer u in een groot bedrijf opereert. Het ontbreken van badges heeft als voordeel dat die badges niet verloren kunnen gaan of niet in verkeerde handen terecht kunnen komen. Ook op die manier verhoogt u het veiligheidsgevoel.

Net zoals bij biometrische prikklokken voorkomt u valsspelen, aangezien werknemers niet voor elkaar kunnen klokken. De geometrische data van een persoon is immers uniek, zodat niemand anders voor jezelf kan klokken.