Tijdregistratie Freeware

Net zoals tijdregistratie software of prikklok software bestaat er ook heel wat tijdregistratie freeware. Tijdregistratie freeware onderscheidt zihcvan tijdregistratie software omwille van het feit dat de freeware die wordt ter beschikking gesteld gratis is. Toch dient hier een belangrijke nuance gemaakt te worden. Wanneer men namelijk spreekt over freeware voor tijdregistratie, dan betekent dit niet dat deze tijdregistratie software vrij is. De software is vrij om te gebruiken, maar ze is niet vrij om ze aan te passen en door te verkopen. Vandaar het verschil dat moet gemaakt worden tussen tijdregistratie software en tijdregistratie freeware.

Tijdregistratie software is doorgaans niet vrij te verkrijgen. In de meeste gevallen dient men een prijs te betalen om deze software te mogen installeren en gebruiken.