Tijdregistratie Online

Bij online tijdregistratie registreren werknemers hun werktijden online.  Werknemers kunnen dus via een speciale software allerlei gegevens in de databank inbregen, waardoor deze gegevens voor iedereen op het zelkfde moment beschikbaar zijn. Online tijdregistratie heeft als voordeel dat alle gegevens dus veel sneller beschikbaar zijn, en dat de informatie in de databank realtime is.

Niet alleen de werktijden kunnen door de werknemers ingegevens worden, ook andere zaken zoals verlofplanning, kilometervergoeding, onkostendeclaratie en dergelijke kunnen allemaal in de databank ingegeven worden.