Toegangscontrole Badge

Toegangscontrole systemen hebben als doel om de veiligheid in uw bedrijf te verhogen. De meeste toegangcontrole systemen gebruiken hiervoor toegangscontrole met badges. Met een badge toegangscontrole verhogen doet men heel eenvoudig. Een toegangscontrole badge wordt uitgereikt aan iedereen die toegang verleent wordt door het bedrijf. De mate van toegang kan eenvoudig bepaald worden in de toegangscontrole software. Zo is het mogelijk dat een toegangscontrole badge toegang heeft tot alle gebouwen, terwijl andere toegangscontrole badges slechts toegang hebben tot bepaalde ruimtes.

Toegangscontrole met badge geeft u een hoge mate van controle op elke beweging in uw lokalen. U kan perfect controleren via de toegangscontrole software wie in welk lokaal de toegangscontrole badge gebruikt om het lokaal te betreden. Op die manier kan u ook onderscheppen wie bijvoorbeeld een lokaal binnengaat waartoe die persoon niet gemachtigd is.