Toegangscontrole Druppel

Toegangscontrole met badges is één van de meest voorkomende systemen van toegangscontrole. Bij toegangscontrolesystemen met badge wordt aan elke persoon die toegang dient te krijgen tot de gebouwen een badge toegekend, waarmee die persoon bepaalde delen van het gebouw kan betreden. Welke delen van de gebouwen juist door die persoon betreden kunnen worden, zal kunnen ingesteld worden met speciaal daarvoor voorziene toegangscontrole software.

De badges waarmee werknemers en bezoekers de gebouwen van een bedrijf kunnen betreden, kunnen verschillende vormen en gedaanten aannemen. Zo zijn er vele soorten badges in de vorm van een elektronische kaart. Andere badges zijn dan weer voorzien van een barcode. Maar een veel voorkomende vorm van badges zijn de badges met een druppel vorm. Druppel badges zijn plastiek badges in de vorm van een druppel, waarim een chip verwerkt zit die door een elektronische chiplezer kan geïdentificeerd worden. Het is voldoende om de druppel badge voor de chiplezer te houden, en die zal kunnen uitmaken of die chip al dan niet toegang heeft tot het desbetreffende lokaal.

Net zoals bij andere toegangscontrole badges kunnen ook de druppel badges beheerd worden met een toegangscontrole software. Vanuit die toegangscontrole software kan aan elke individuele druppel badge bepaalde rechte toegekend worden. Zo kan de beheerder van de toegangscontrole software makkelijk uitmaken welke personen waar toegelaten zijn.