Toegangscontrole Hotels

Toegangscontrole in hotels is de laatste jaren meer en meer in de kijker geraakt, als gevolg van het veranderende internationale klimaat. Toegangscontrole in hotels is dan ook één van de belangrijkste aspecten binnen het hotel om de veiligheid van de gasten en het personeel te garanderen. Er zijn verschillende systemen om toegangscontrole in hotels toe te passen. Allen hebben ze als doel om de veiligheid in het hotel te verhogen.

In een hotel passeren dagelijks honderden mensen, en velen van die mensen verblijven slechts 1 of enkele dagen in dat hotel. Omwille van deze karakteristieken is het niet altijd makkelijk om een efficient systeem van toegangscontrole in een hotel in te bouwen.